Το Φεστιβάλ

 Καταστατικό

Καταστατικό Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Προϋποθέσεις που αλλάζουν μόνο με ομοφωνία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής 

Σύντομη παρουσίαση της εργασίας από τους μαθητές
Στην ομάδα εκπαιδευτικών που συντονίζει την εργασία της ομάδας των μαθητών συμμετέχει υποχρεωτικά εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοτόπου Τοπικού Φεστιβάλ
Ανάρτηση του έργου ή στοιχείων των έργων στον τοπικό Ιστότοπο του φεστιβάλ με ευθύνη των μαθητών και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού
Έκθεση έργων στο χώρο του Φεστιβάλ με παρουσία των μαθητών και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού
Ενδιάμεσες ή και παράλληλες επιμορφωτικές ή/και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (τουλάχιστον προσπάθεια για να διεξαχθούν)
Μη διαγωνιστικό
Κοινή μέρα και ώρες συνάντησης των πόλεων προκειμένου να συνδεθούν ζωντανά με τηλεδιάσκεψη
Ανοικτό στο κοινό και στην τοπική κοινωνία
Διατηρείται το Όνομα και το Λογότυπο του Φεστιβάλ.
Υπάρχει κοινή αφίσα σε όλες τις πόλεις.

Προϋποθέσεις που αλλάζουν με πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής 
 
Στην έκθεση δεν διατηρούν περίπτερο εταιρίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ως αρωγοί του Φεστιβάλ μπορεί να είναι Μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα/Οργανισμοί Εταιριών ή Επιχειρηματιών. Η συμμετοχή τους αποφασίζεται κατά περίπτωση από τις τοπικές οργανωτικές αν η χορηγία αφορά αποκλειστικά μια πόλη ή από την κεντρική οργανωτική αν αφορά την πανελλήνια διοργάνωση
Οι Επιτροπές του Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας και οι αρμοδιότητές τους

Κεντρική Επιτροπή Πανελλήνιου Φεστιβάλ
Γεώργιος Πανσεληνάς (Συντονιστής της Δράσης)
Γεώργιος Γώγουλος (Αναπληρωτής Συντονιστής της Δράσης)
Παύλος Γκάσταρης
Τιμολέων Θεοφανέλλης,
Τσαμπίκα Καράκιζα
Δημήτριος Κολοκοτρώνης,
Λένα Μπαμπαλώνα,
Αθανάσιος Μπασούνας,
Ιωάννα Μπέλλου,
Θεόδωρος Μπίρμπας,
Θεοδώρα Ναλμπάντη,
Σπύρος Παπαδάκης,
Γεράσιμος Πολυμέρης,
Γεωργία Σπάλα
Χαράλαμπος Σταχτέας

Η κεντρική επιτροπή ελέγχει την τήρηση του Καταστατικού του Φεστιβάλ και είναι αρμόδια για όποιες αλλαγές προκύψουν στο Καταστατικό. Εφόσον κάποια τοπική διοργάνωση δεν είναι σύμφωνη με το καταστατικό η κεντρική επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την συμπερίληψη ή όχι αυτής της διοργάνωσης στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ.

Από την έναρξη ψήφισης του συγκεκριμένου καταστατικού εφόσον κάποιο μέλος της κεντρικής επιτροπής δεν διοργανώνει Φεστιβάλ για 2 συνεχόμενα χρόνια διαγράφεται αυτοδικαίως από την Κεντρική Επιτροπή χωρίς να πάψει βέβαια να έχει το δικαίωμα να διοργανώνει το φεστιβάλ.

Οργανωτική Επιτροπή Πανελλήνιου Φεστιβάλ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Φεστιβάλ αποτελείται από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που διοργανώνουν το Φεστιβάλ στο γεωγραφικό πλαίσιο αρμοδιότητας μιας Δ/νσης Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Συντονιστής του Φεστιβάλ στο γεωγραφικό πλαίσιο αρμοδιότητας μιας Δ/νσης Εκπαίδευσης τίθεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο αναλαμβάνει τη διοργάνωση του Φεστιβάλ εκ μέρους μιας Δομής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων . Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μέλος της Κεντρικής επιτροπής που να ενδιαφέρεται να κάνει το συντονισμό, τότε το τοπικό Φεστιβάλ δύναται να διοργανωθεί από τους ίδιες Δομές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα κατά σειρά προτεραιότητας από: Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, ΠΕ.Κ.Ε.Σ, ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, Διεύθυνση Π/θμιας ή Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Κ.Ε.Σ.Υ, Δίκτυο Σχολείων, Σχολείο με συντονιστή άλλον εκπαιδευτικό Πληροφορικής. Στην περίπτωση αυτός/-ή που θα οριστεί από τον Προϊστάμενο της Δομής ως συντονιστής του Φεστιβάλ για τη συγκεκριμένη τοπική διοργάνωση εντάσσεται στην Οργανωτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Φεστιβάλ. Σε κάθε περίπτωση, το Φεστιβάλ μπορεί να διοργανωθεί μόνο από τις προαναφερθέντες Δομές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την συνδιοργάνωση η οποία μπορεί να προέλθει και από άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς με απόφαση των τοπικών οργανωτικών επιτροπών.

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ

Στην τοπική οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες εν γένει που διοργανώνουν και υποστηρίζουν για μια ολόκληρη σχολική χρονιά το Φεστιβάλ στο γεωγραφικό πλαίσιο μιας Δ/νσης Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Συντονιστής στην Τοπική Οργανωτική Επιτροπή τίθεται το αντίστοιχο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Φεστιβάλ, ο οποίος είναι και αρμόδιος για την επιλογή των μελών της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής. 

Τη δασκάλα ή την τίγρη: Παιχνίδι με Γρίφους Μαθηματικής Λογικής με το Scratch - 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Τίτλος έργου (title) : Τη δασκάλα ή την τίγρη: Παιχνίδι με Γρίφους Μαθηματικής Λογικής με το Scratch Ετικέτες (tags) : Παιχνίδι, Scratc...