Διαδραστικό παιχνίδι με το scratch (Flappy Bird) - 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τίτλος έργου (title): Διαδραστικό παιχνίδι με το scratch (Flappy Bird)

Ετικέτες (tags): scratch, Παιχνίδι, Flappy bird

Σχολείο (school): 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τάξη (class): Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Σμυρλή Ιωάννα

Ομάδα μαθητών (students)
Μαγούλας Μάριος

Περιγραφή (description)
Βοήθησε το πουλί να περάσει τις πίστες

Είδος έργου (category)
Παιχνίδι

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Scratch

Άλλες πληροφορίες (info)
Πάτησε το space για να βοηθήσεις το πουλί να περάσει τα εμπόδια

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)


Ιστοσελίδα (webpage)
https://scratch.mit.edu/projects/493355579

Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Τη δασκάλα ή την τίγρη: Παιχνίδι με Γρίφους Μαθηματικής Λογικής με το Scratch - 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Τίτλος έργου (title) : Τη δασκάλα ή την τίγρη: Παιχνίδι με Γρίφους Μαθηματικής Λογικής με το Scratch Ετικέτες (tags) : Παιχνίδι, Scratc...